Fenntarthatóság

Gazdasági, környezeti és társadalmi felelősség

Globális vállalatként magától értetődőnek tekintjük a környezetbarát és fenntartható gyártást és az optimális munkahelyi körülmények megteremtését.

 
 
 

THE NEXT GENERATION PNEUMATICS – MOZGATÓERŐNK A FENNTARTHATÓSÁG

 

Minden új generáció az előző nemzedékek teljesítményeire épít. A kitűnő szaktudás és a jó ügyfélkapcsolatok az AVENTICS történetében lépésről lépésre növekedtek, amíg meg nem született a NEXT GENERATION PNEUMATICS. Ennek során vállalati kultúránkban mindig is jelentős szerepet játszottak a környezeti és társadalmi szempontok, ahogy azt vállalati értékeink is tükrözik.

A nemzetközi szinten elterjedt „Environmental Social Governance” egyértelművé teszi, hogy egy vállalat értéke a minőséghez, a környezethez, a társadalomhoz és a vállalatvezetéshez való hozzáállásában mutatkozik meg. Mi mindig nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy termékeink minősége ne menjen a környezet és az utánunk következő nemzedékek rovására, s továbbra is ezt képviseljük.

 

Minőség

 

A minőség számunkra azt jelenti, hogy következetesen teljesítjük ügyfeleink velünk és termékeinkkel szemben támasztott elvárásait. A képlet egyszerű: a hibákat nem felismerni, hanem elkerülni kell, mert sikerünk alapja a termékeink minősége.

Folyamataink az ISO 16949 szerint tanúsítottak: az autóipar által életre hívott szabvány jobb rendszer- és folyamatminőséget garantál a gyártási folyamatban és a szállítási láncban rejlő hibák és kockázatok felismerésére, okainak elhárítására, valamint a meghozott javító és megelőző intézkedések hatékonyságának ellenőrzésére. Az autóipar más iparágakhoz képest lényegesen szigorúbb elvárásai gyártóüzemeink valamennyi gyártósorán visszaköszönnek.

Minőségünk bizonyítéka az ügyfél-elégedettség

Az AVENTICS-nél a nemzetközi szabványok – például az ISO 9001 – alkalmazása a termékek alacsony hibaszázalékában, hosszú élettartamában és még robusztusabb felépítésében érezteti hatását – ez pedig minden ügyfelünk számára kifizetődő. Az AVENTICS a működéssel és az anyaggal szemben támasztott, legszigorúbb követelményeknek is eleget tesz, amit a világszerte többmilliós példányszámú alkalmazás és a magas ügyfél-elégedettség is alátámaszt.

AVENTICS minőség – nem felderítjük, hanem elkerüljük a hibákat

Minőségbiztosításunkat és minőségirányításunkat az alábbiak jellemzik

  • DRBFM, FMEA és hasonló módszerek, valamint problémamegoldás alkalmazása
  • Poka Yoke a gyártási folyamatokban és a termékekben
  • munkavégzés az 5S-elv alapján
  • gyors reagálási idők az ügyfélmegkeresésekre
  • jelentés a 8D-elv alapján
  • ISO 16949 és ISO 9001
 
 

Értékek

 

Kulturális sokszínűség

Kiállunk regionális és kulturális származásunk mellett, és egyúttal a sokszínűséget nyereségnek és globális sikerünk feltételének tekintjük.

Jövő- és bevételorientált hozzáállás

A vállalat hosszú távú sikere érdekében aktívan részt vállalunk a piac és a technika alakításában, és magabiztosan képviseljük magunkat a versenyben.

Az üzleti partnereinkkel, a befektetőinkkel, a dolgozóinkkal és a társadalommal való bánásmódunkat a vállalati értékeink határozzák meg.

Korrektség

Együttműködésünk alapja a kölcsönös korrektség. Munkatársainkat, dolgozóinkat és a külsősöket egyenrangúan kezeljük, és éppúgy figyelembe vesszük az érdekeiket, mint a sajátjainkat. Becsületes módon állunk hozzájuk. Ez a kölcsönös figyelemben, tiszteletben és barátságban fejeződik ki.

Felelősség

Vállalatunk működése összhangban áll a társadalmi érdekekkel, az erőforrások takarékos felhasználásával és a környezet tisztaságával.

Kezdeményezés és következetesség

Felelősséget vállalunk a vállalatunkért, mintha az a sajátunk lenne, és szívvel-lélekkel elkötelezettek vagyunk irányába.

Megbízhatóság, szavahihetőség és törvényesség

Döntéseinket a megbízhatóság és a szavahihetőség jellemzi: csak azt ígérjük meg, amit be is tudunk tartani. Tevékenységünk középpontjában mindig az ügyfél áll. A szabályok és törvények betartása számunkra magától értetődik.

Nyitottság és bizalom

Idejében, nyíltan és őszintén tájékoztatjuk munkatársainkat, üzleti partnereinket és tulajdonosainkat. Együttműködésünket a bizalom és a visszajelzés szabályainak betartása jellemzi. A nyitottság egyben azt is jelenti, hogy készen állunk a változásokra, az új fejlesztésekre.

 

Környezet

 

Vállalati értékeinknek elválaszthatatlan eleme a természettel és a környezettel való felelősségteljes bánásmód, amely mindennapi munkavégzésünkben is megjelenik. Az erőforrások fenntartható felhasználása az AVENTICS számára egyet jelent a gazdasági, környezeti és szociális értéknövelési lehetőségeknek a vállalat működésébe történő stratégiai bevonásával, hogy ezzel is eleget tegyünk társadalmi felelősségünknek. Így például központilag törekszünk CO2-kibocsátási célkitűzéseink elérésére, ezeket világszerte minden gyárunkban évtizedek óta megbízhatóan be is tartjuk. Számos ügyfelünkkel karöltve közös stratégiákat fejlesztettünk ki a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentésére, amelynek eredményeképpen komponenseinket egyből ügyfeleink raktári ládáiba csomagoljuk.

További környezetvédelmi alapelvek:

  • a REACH és RoHS rendeletek betartása
  • hulladékcsökkentés és újrahasznosítás
  • ISO 14001 szerint tanúsítva
 

Munkatársak

Legnagyobb értékünk – az AVENTICS munkatársai

Legdrágább kincseink a munkatársaink. Ügyelünk az optimális munkakörülményekre, a kellemes munkahelyi légkörre és a csapatok közötti jó együttműködésre. Célunk a hosszú távra szóló munkaviszony létesítése.

Globális vállalatként magától értetődőnek tekintjük a munkabiztonsági szabályok betartását és ezáltal az egészséges munkavégzés feltételeinek megteremtését.

 

Rendszeresen befektetünk munkatársaink szakmai minőségébe, és folyamatosan támogatjuk fejlesztésüket. Az egyenjogúság nálunk magától értetődik: férfi és női vezetőink és az utódaik egyforma esélyeket kapnak. A család és a munka összeegyeztethetősége úgyszintén kiemelt fontosságú, és támogatjuk a dolgozó szülőket szakmai karrierjük építésében.